phone +316 53 26 27 26 mail_outline klatter@meerwaardenet.nl

Welkom bij Meerwaarde

Eigenlijk moet iedere organisatie kunnen zeggen: “bij ons zijn uw persoonsgegevens in veilige handen”. Het voldoen aan de AVG is daarom eerder een ethisch dan een juridisch vraagstuk. Dat is ook het uitgangspunt van Meerwaarde bij de ondersteuning om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen. Wij kijken samen met u naar de huidige gegevensverwerking, zetten de bevindingen om in een duidelijke werkmethode, waarbij bewustwording van uw personeel én uw klanten voorop staat. Zo helpen wij u om de juiste stappen te zetten om AVG-conform te worden.

2 denkstappen op weg naar de nieuwe privacywet

Waarom doen we het?

In de Workshops die we voor diverse organisaties hebben gehouden komt vaak het signaal naar voren dat de AVG alleen maar lastig is. Lastig voor bedrijven en lastig voor de mensen wiens rechten beschermd moeten worden (onder de AVG betrokkenen genoemd)

Het doel van de AVG is om onze rechten beter te beschermen. Het gaat onder andere om het recht op inzage, het recht om gegevens te wijzigen en het recht om gegevens te verwijderen. Dat laatste is bijvoorbeeld van belang wanneer er een foto van iemand op Facebook is gepubliceerd waar hij ongelukkig mee is. Onder de AVG hebt je het recht deze foto te laten verwijderen. Daarmee is de AVG dus een belangrijke en positieve versterking van onze rechten als privé persoon.

Hoe doen we het?

De meest gestelde vraag tijdens onze Workshops eindigt op “………….., mag dat?”. Er betstaat een wijdverbreid beeld dat er onder de AVG bijna niets meer mag. Dat beeld is niet juist. Eigenlijk mag nog hetzelfde als voorheen, maar nu wel duidelijker gereglementeerd. Als een organisatie persoonsgegevens verwerkt, moet daar een grondslag voor zijn. Er zijn 6 duidelijk omschreven grondslagen. In onze workshops en begeleiding maken we duidelijk welke grondslagen voor uw organisatie van toepassing zijn.